Vestfold Taxi avlyser sine kurs, samt språk- og kjentmannsprøver til etter påske.

Alle påmeldte til avlyste kurs vil få egen beskjed.

Avlysningene er et forebyggende tiltak for å hindre spredning av corona-viruset (covid-19) til våre ansatte, spesielt operatørene ved vårt kundesenter.

Usikkerheten om corona-viruset er for tiden svært stor, og vi har derfor funnet det best for alle involverte å avlyse kurs og prøver nå.

Vi følger nøye med på utviklingen og vil vurdere situasjonen fortløpende.

Vi takker for velviljen og beklager de ulempene dette medfører.