Vårt datterselskap Horten og Borre Taxi AS har inngått samarbeidsavtale med Falk Horten, og ser fram til ett gått samarbeid i tiden som kommer. Vestfold Taxi henger seg på og ønsker Falk lykke til i serie og cup.