Endring i maksimalpriser for kjøring med drosjebil fra 1. november 2016

Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnittlig 2 %.

De nye maksimalprisene fremgår av endringsforskriften, og ble publisert på Lovdata.no tirsdag 25. oktober 2016.

Ikrafttredelse for nye takster er tirsdag 1. november 2016. Drosjene står fritt til å ta lavere priser enn maksimalprisene.