Vestfold Taxi starter opp med kursvirksomheten igjen, og første sjåførkurs blir torsdag 04. juni. Påmelding gjøres på e-post til kurs@vestfoldtaxi.no senest 01. juni.

Nødvendige språktester vil bli avhold i perioden 02. til 04. juni, og dag / tid avtales med den enkelte kursdeltaker.

Løyvehavere som ønsker å melde på nye sjåfører følger samme prosedyre.

Hvis du ønsker å få sjåførkort for juli, er det veldig viktig med god egeninnsats når det gjelder kunnskap om stasjoneringsstedet / kommunen du skal kjøre i.

Velkommen på kurs.