Vestfold Taxisentral AS har for tiden 90 løyvehavere og 131 biler og er dermed Vestfolds største drosjesentral. Våre biler er stasjonert i Holmestrand/Sande, Horten, Sandefjord og Larvik, samt Re, Lardal og Kvelde. Sentralen sysselsetter ca. 250 personer. Vår administrasjon og vårt kundesenter ligger på Fokserød ved Sandefjord.

Vi søker løyvehaver for stasjonering i Svarstad med bil inntil 9 seteplasser. Stasjoneringsstedet har som primært kjøreområde i tidligere Lardal kommune.

Løyvehaver som ønsker å starte opp en 8 seter og rullestolkapasitet vil bli priorietert ved tildeling.

Søknadskjema finnes på sentralens hjemmeside www.vestfoldtaxi.no/eier-sjafor/

For at søknaden skal behandles må den være fullstendig og inneholde:

  • Kopi av førerkort
  • Kopi av kjøreseddel
  • Attester fra arbeidsgivere (løyvehavere med angivelse av stillingsprosent og tidsrom

Løyvehavere som kjører eller har kjørt for annen sentral må, hvis avtale tildeles, før signering av sentralavtale, dokumentere at aktuell sentralavtale er opphørt eller sagt opp, samt tidspunkt for opphør av løyvehaverens forpliktelser til tidligere sentral.

Det må oppgis i søknaden at den gjelder stasjonering Lardal

Søknaden sendes Vestfold Taxisentral AS, Klinestadmoen1, 3241 Sandefjord, eller som vedlegg i e-post til erik@vestfoldtaxi.no.

For spørsmål kontakt Erik Horn på telefon 454 06 361.

Søknadsfrist 31. juli 2024