Gjennom vedtatte handlingsplaner arbeider Vestfold Taxi aktivt med tiltak som er bra for miljøet og økonomien. Som sertifisert Miljøfyrtårn forplikter vi oss samtidig å være en pådriver ovenfor våre kløyvehavere og sjåfører, til å ta valg som er positive for miljøet.

Gjennom systematisk gjennomføring av tiltak, skal vi drive et forbedringsarbeid i Vestfold Taxi innen:

  • arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
  • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.

Se også www.miljofyrtarn.no

Har du innspill til våre miljøtiltak eller hvordan virksomheten i Vestfold Yaxi påvirker miljøet rundt oss?

Kontakt oss gjerne via Epost her – på forhånd takk.

KLIMA- OG MILJØRAPPORT

Hvert år utarbeider Vestfold Taxi en klima- og miljørapport. Denne brukes som et styringsverktøy for miljøarbeidet, og offentliggjøres for å synliggjøre vårt arbeid med helse miljø og sikkerhet.        Du kan lese siste utgave her>