Du som ønsker å begynne som taxisjåfør i Vestfold Taxi, må gjennomføre et i test- og kurs-  og testprogram.


For å kjøre drosje generelt må du ha politiets kjøreseddel og gyldig førerkort. Kravene for å få kjøreseddel er som følger (gjelder fra 1. november 2020):
 

  • Søkeren må være fylt 20 år og ha tilfredsstillende vandel
  • Søker av kjøreseddel må oppfylle de samme krav til helse som for førerkort klasse D og DE. Legeattest skal, som i dag, vedlegges ved søknad om kjøreseddel og søknad om fornying av kjøreseddel
  • Videre må søker av kjøreseddel til drosje, ha hatt førerkort klasse B i minst to år sammenhengende før kjøreseddel kan utstedes.
  • Nye krav til helse samt krav om førerkort klasse B i minst to år sammenhengende, gjelder for alle som søker om kjøreseddel til drosje eller om fornying av kjøreseddel til drosje.
  • For utenlandske statsborgere kreves det i tillegg 4 års botid i Norge før kjøreseddel kan utstedes. Yrkestransportloven § 37 c fastsetter noen unntak fra dette.
  • Du må ha tilstrekkelig faglig kompetanse for å kunne søke om kjøreseddel for drosjesjåfører. Ved søknad om kjøreseddel eller søknad om fornying av kjøreseddel skal søker legge ved bevis for slik faglig kompetanse. Kravet om faglig kompetanse er oppfylt enten ved å gjennomføre en sjåføreksamen hos Statens vegvesen, eller ved at søker innehar gyldig bevis for yrkessjåførkompetanse for persontransport etter yrkessjåførforskriften. Kravet om avlagt eksamen for sjåførutdannelse gjelder kun for nye søkere til kjøreseddel. Det vil si at de som har kjøreseddel når det nye regelverket trer i kraft er unntatt kravet om avlagt sjåføreksamen når kjøreseddelen fornyes.
     

Politiet har opphevet sitt krav til kjennskapsprøve for Vestfold og Telemark. Vestfold Taxi har imidlertid en egen kjennskapsprøve for de som ønsker å bli sjåfører i selskapet.

For å kjøre drosje i Vestfold Taxi må du i tillegg være presentabel, vennlig og serviceinnstilt. Vi krever at du snakker norsk dagligtale og behersker norsk skriftlig.