Reguleringen omfatter ikke områder der det er tilstrekkelig med konkurranse mellom drosjer og drosjesentraler. Dette gjelder de fleste større byene og enkelte andre tettbygde strøk. I disse områdene kan drosjene settte prisene fritt.

Drosjemarkedet i Norge er regulert av flere myndigheter, hvor Konkurransetilsynet har ansvar for prisregulering og valg av takstsystem. Drosjenæringen er i tillegg underlagt de generelle reglene i konkurranseloven. Disse håndheves av Konkurransetilsynet.

I forbindelse med ny forskrift om takstberegning ble den såkalte parallelltakst innført.

Vestfold fylke omfattes av prisforskiften.

01122018