Reguleringen omfatter ikke områder der det er tilstrekkelig med konkurranse mellom drosjer og drosjesentraler. Dette gjelder de fleste større byene og enkelte andre tettbygde strøk. I disse områdene kan drosjene settte prisene fritt.

Drosjemarkedet i Norge er regulert av flere myndigheter, hvor Konkurransetilsynet har ansvar for prisregulering og valg av takstsystem. Drosjenæringen er i tillegg underlagt de generelle reglene i konkurranseloven. Disse håndheves av Konkurransetilsynet.

I Vestfold og Telemark fylke er det bare 5 kommuner som er untatt fra maksimalpris:                 Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Porsgrunn.

Prisopplysning

*Jamførprisen er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.                        For klage / reklamasjon kontakt sentralen. Be alltid om kvittering!