Vestfold Taxisentral har for tiden 74 løyvehavere og 108 biler og er dermed Vestfolds største drosjesentral. Våre biler er stasjonert i Holmestrand/Sande, Horten, Sandefjord og Larvik, samt Re, Lardal og Kvelde. Sentralen sysselsetter ca. 250 personer. Vår administrasjon og vårt kundesenter ligger på Fokserød ved Sandefjord.

Vi søker løyvehaver for stasjonering i Larvik med bil inntil 9 seteplasser. Stasjoneringsstedet har som primært kjøreområde Larvik kommune.

Søknadskjema finnes på sentralens hjemmeside www.vestfoldtaxi.no/eier-sjafor/

For at søknaden skal behandles må den være fullstendig og inneholde:

  • Kopi av førerkort
  • Kopi av kjøreseddel
  • Attester fra arbeidsgivere (løyvehavere med angivelse av stillingsprosent og tidsrom

Løyvehaver(e) som kjører eller har kjørt for annen sentral må, hvis avtale tildeles, før signering av sentralavtale, dokumentere at aktuell sentralavtale er opphørt eller sagt opp, samt tidspunkt for opphør av løyvehaverens forpliktelser til tidligere sentral.

Søknaden sendes Vestfold Taxisentral AS, Klinestadmoen1, 3241 Sandefjord, eller som vedlegg i e-post til erik@vestfoldtaxi.no.

For spørsmål kontakt Erik Horn på telefon 454 06 361.

Søknadsfrist 3. juni 2022