Vestfold Taxisentral AS tilstreber å være landets beste taxisentral. Dette krever at søkere som ønsker å bli sjåfør i Vestfold Taxi må settes i posisjon til å yte service og de skal kjenne kjøreområdet svært godt.

Kursavdelingen har som oppgave å lære søkere hvordan de skal kunne utføre disse oppgavene som sjåfør i Vestfold Taxi. Avdelingen behandler alle søknader om å bli sjåfør i Vestfold Taxi etter et fastlagt mønster, og vi forbeholder oss retten til å avslå søknader i hele perioden, fra vi mottar søknaden og frem til søkeren mottar sitt endelige ID kort i Vestfold Taxi.

I Vestfold Taxi tilstreber vi å etterleve verdiene likeverd, effektivitet og redelighet. Som en konsekvens av dette, politianmelder vi søkere som leverer søknad med forfalskede dokumenter og/eller vitnemål.

Kursdeltageren må søke om å få utstedt politiets kjøreseddel.
Ved søknad om kjøreseddel må søkeren legge frem legeattest.
Kursdeltageren må selv bestille time hos lege og betale dette selv.
Les om kjøreseddel på politiet sine hjemmesider.

Send alle originale dokumenter til:
Sør-Øst politidistrikt
Postboks 2073
3103 Tønsberg
Merk konvolutten med "Søknad om kjøreseddel"

I Vestfold behandles søknader om kjøreseddel ved Drammen politistasjon. 

Avslag på kjøreseddel gir ikke grunnlag for refusjon av kursavgiften. 
 

For å utstede ID-kort, krever Vestfold Taxi i tillegg:

Trinn 1: Språktest

For å bli sjåfør i Vestfold Taxi må søker beherske norsk språk godt. For søker med norsk, svensk eller dansk som morsmål stilles det ingen krav om norsk språktest. Har søker annet morsmål utenfor Skandinavia krever vi dokumentasjon på at denne behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig. Vestfold Taxi forbeholder seg retten til å kvalitetssikre all dokumentasjon som innleveres til oss.

Følgende er godkjent dokumentasjon / vitnemål:

  • Universitetets – eller høgskoleutdanning i Norge (norskspråklig).
  • VK1 med minimum norskkarakter 3 muntlig og skriftlig (der 6 er best) samt vitnemål fra grunnskolen.
  • Folkeuniversitet / Universitet i Bergen: `Test i Norsk – høyere nivå`(også kalt Bergenstesten), med minimum 400 poeng.
  • Universitetets norskkurs for fremmedspråklige, trinn 3, med minimum 2,8 i karakter (der 1 er best).

For søkere som ikke innehar godkjent dokumentasjon/ vitnemål må det gjennomføres en egen språktest. Dokumentasjon på bestått språktest må foreligge før søkeren kan gå videre til trinn 2.

Godkjent legitimasjon må forevises ved fremmøte til språktest.

 

Påmelding:      Vestfold Taxi, Kursavdelingen.

Pris:                 Kr 500
 

Språktest avholdes etter avtale på tlf: 334 20 209 (telefontid mandag og torsdag kl 09.00 - 15.00)

Trinn 2: Taksameter kurs

Kurset er obligatorisk og for å kunne ta avsluttende kjennskapsprøve må søkeren være tilstede og delta på alle kurskveldene. Kurset pågår i en periode over tre uker, med undervisning tre kvelder. Kursdeltager lærer blant annet om bruk av vårt trafikkdirigeringssystem OTT, TT kjøring, pasientreiser, skolekjøring, kreditthåndtering, service, kundebehandling samt håndtering av spesielle hendelser. Ved bestått prøve utstedes et personlig ID-kort som benyttes ved pålogging taksameter.

Lesing til kjennskapsprøven er selvstudie.

Merk at bestått prøve kun er gyldig i tre måneder. Hvis ny sjåfør ikke starter som sjåfør i taxi tilsluttet Vestfold Taxisentral AS i løpet av disse tre månedene, må teoretisk prøve tas på nytt. Taxikurs arrangeres normalt en gang pr. måned (ikke i juli og desember).

Påmelding:      Ved personlig fremmøte (senest mandag i oppstartsuken) hos Vestfold Taxisentral AS, Klinestadmoen 1, 2.etg mandag og torsdag fra kl 09 - 14. Førerkort må fremvises ved påmelding, samt eventuell godkjent dokumentasjon / vitnemål (ref: Språktest).

Pris:                 Kr 3 500 for obligatorisk kurs inkl. materiell, kjennskapsprøve og oppkjøring. Beløpet forhåndsbetales i sin helhet ved påmelding.

                                Eventuell ekstra teoretisk prøve kr 250. pr. prøve

    Prøver avholdes etter avtale på tlf: 334 20 209 (telefontid tirsdag og torsdag kl 09.00 - 15.00)

Trinn 3: Kjøretest / bruk av taksameter

For at Vestfold Taxi skal være best i markedet tester vi søkernes geografiske kunnskap om våre primære kjøreområder: Larvik, Sandefjord, Horten.

Her testes søkerens kjøreadferd, trafikkforståelse og kjennskap i praksis. Kjøretesten gjennomføres med en sensor som evaluerer kursdeltageren med bestått eller ikke bestått. Eventuell ekstra oppkjøring kr 800. pr. gang

Nye sjåfører som skal kjøre i Lardal, Re, Holmestrand eller Sande avtaler med løyvehaver i det aktuelle området.