Førstehjelpskurs som avholdes høsten 2023

 

Tirsdag 10. oktober

Mandag 06. november

Mandag 27. november

Tirsdag 05. desember

Våren 2024

Tirsdag 16. janauar

Tirsdag 13. februar

Tirsdag 27. februar

Tirsdag 12. mars

Tirsdag 09. april

Tirsdag 07. mai

Tirsdag 04. juni 

Alle kursene starter kl 1700 og avholdes på Røde Kors Huset, Bugårdsgata 7, 3208 Sandefjord.

For informasjon og påmelding kontakt på telefon 334 20 204.