Når Vestfold Taxisentral AS har behov for ny transportør (løyvehaver) kungjøres dette på selskapets hjemmesider, evenuelt også i aktuell lokalavis. Selskapet har egne retningslinjer for tilknyttning og hvordan intresserte transportører skal prioriteres ved opptak. Det er selskapets styre som avgjør tilknyttning.

Ønsker du å kjøre for Vestfold Taxi, og har spørsmaål vedrørende dette kan du kontake daglig leder på mail eller telefon 454 06 361.