Dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å benytte rutegående transport eller privat bil, kan du få en rekvisisjon for tilrettelagt transport. Din henvisende lege må bekrefte behovet for transport til behandling ved å skrive en rekvisisjon. Du må deretter selv ringe pasientreisekontoret for å bestille reisen på telefon 91505515, senest kl 17.00 virkedagen før.

Dersom du i tillegg har helsemessige behov for transport hjem fra behandling, er det sykehuset/behandleren som bestiller denne transporten etter at behandlingen er fullført. Vi gjør oppmerksom på at noe ventetid må påberegnes ved bestilling av pasientreiser.

Sykehuset Telemark HF, har drifts- og finansieringsansvaret for pasientreiser i Vestfold og Telemark på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Ta kontakt på 91505515, dersom du har spørsmål om pasientreiser.

Alle pasientreiser må bestilles på 91505515

 

Les mer pasienttransport på helsenorge.no...