Taxifix

er kundetjenester knyttet til e-bestilling, brukerdata og håndtering av reiseinformasjon knyttet til dine taxireiser. Her kan du lese mer om Taxifix tjenestene.