I Vestfold er det selskapet Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) som har ansvaret for offentlig skoletransport på vegne av Vestfold fylkeskommune. Det er VKT som behandler søknader om spesialskyss, og som inngår avtaler med transportører (taxi, turvogn, buss), som så utfører transporten.

Vestfold Taxi har utført spesialskyss i regi av VKT i mange år, som regel i store volum, hvor vi har besørget daglig transport av ca 200 elever til/fra respektive skoler i kommunene Sandefjord, Larvik, Holmestrand, Lardal, Re, Sande og Svelvik.

Ved spørsmål om regelverket rundt spesialskyss eller søknader om spesialskyss med en varighet på over 3 måneder, ta kontakt med Vestviken Kollektivtrafikk på tlf 33 30 01 21 eller 33 30 01 28.

Mer informasjon om skoleskyss kan du også finne her...

Dersom det gjelder legeerklæring på midlertidig spesialskyss, må denne leveres på skolen der eleven går, så sørger skolen for videreformidling av søknaden. Dersom det er spørsmål rundt eksisterende spesialskyss i regi av Vestfold Taxi, kan du kontakte med vår avdeling for skoleskyss på tlf 334 20 204 eller sende en epost til skoleskyss@vestfoldtaxi.no.