Taxibud utfører budkjøring for pakker på inntil 25 kilo per kolli. Taxibud er typisk VIP-/ dør til dør transport av pakker, der det er krav til meget rask levering. Taxibud er prismessig konkurransedyktig på denne type transport, men er normalt mye raskere enn typiske budbiler pga. bedre tilgjengelighet. Derfor er Taxibud et gunstig valg frem for tradisjonell budkjøring.

Taxibud utfører ikke budkjøring av farlig gods, som ved uhell kan være til skade for mennesker eller bil. Væsker o.l. må være emballert slik at det ikke oppstår lekkasje under transporten.

Priser for Taxibud fås ved henvendelse til sentralen.

OBS Merverdiavgift beregnes med 25% ved pakketransport