Brukerne får utstedt et TT-kort (magnetkort) som er ladet med ett beløp eller ett begrenset antall turer og en egenandelssats for brukeren. Antall reiser og / eller beløp, samt egenandel bestemmes av brukerens fylkeskommune i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

Har du spørsmål vedr. søknad, retningslinjer el. kontakt Vestfold fylkeskommune tlf 33 34 40 00.

Godkjente brukere med spørsmål vedrørende restbeløp, mistet kort e.l. kontakt Rogaland Taxi, på tlf 51 90 90 01.

Vestfold Taxi er forpliktet til å godta TT kort utsted av Vestfold fylkeskommune, og  godtar kort utstedt av fylkeskommuner, såfremt brukerens bostedsfylke godkjenner bruk av kortet i andre fylker.

Les om Vestfold fylkeskommunes TT ordning her...